top of page

SPORTIEF CHARTER

BC WASE WOLVEN is een sportclub waar iedereen op zijn niveau op een sportieve manier de bowlingsport kan beoefenen.

De club wil naar buiten komen met het imago van een dynamische club die bovendien overal staat aangeschreven als een club waar fair-play heel belangrijk is.
 

Om dit te realiseren heeft de club voor zichzelf en haar spelers een gedragscharter opgesteld. Hieronder worden een aantal rechten en plichten opgesomd die gelden voor elk lid van BC Wase Wolven, zowel speler als bestuur.
 

Het bestuur zal toezien op het navolgen van dit charter. Afwijkingen, betwistingen en vragen betreffende het charter worden met hen opgenomen. Ook alle verantwoordelijken van de club en de bestuursleden zullen zich te allen tijde inzetten om de spelende leden in optimale omstandigheden hun sport te laten beoefenen en om de club in een zo positief mogelijk daglicht te stellen in de bowlingwereld. Daarom eist de club van haar leden dat ze in het kader van clubactiviteiten een aantal regels respecteren.

Elk lid van BC Wase Wolven verklaart zich akkoord met dit charter :

 

  Algemeen

 • Iedereen die wil bowlen is welkom bij ons. Voorwaarde is dat men de juiste instelling heeft.

 • Van alle leden wordt verwacht dat men zich houdt aan de geldende maatschappelijke normen gedurende de clubactiviteiten. Je toont steeds en overal respect voor de club en houdt zo het imago van de club hoog.

 • Bezoek zoveel mogelijk iedere training (woensdagavondleague).

 • Iedereen zet zich steeds voor 100% in voor de ploeg want bowling is een “TEAMSPORT”

 • Als je kiest voor een competitie-en ploegsport dan gaat een wedstrijd voor op andere sociale gelegenheden. Je ploeg rekent op jou!

 • Een goede sfeer tussen spelers en supporters is bevorderlijk voor het behalen van goede resultaten.

 • Ploegenbelang staat boven eigenbelang!

 • Van clubleden wordt verwacht dat men zich houdt aan onderrichtingen of richtlijnen van verantwoordelijken en ploegafgevaardigden.

 • Zet je in voor de Teamspirit.

 • Uit geen negatieve kritiek op anderen, maar geef opbouwende kritiek.

 • Praat problemen onder elkaar uit, eventueel met bemiddeling van de ploegkapitein.

 • Wanneer iemand in de groep het moeilijk heeft, geef je steun.

 • Van ieder lid wordt verwacht dat hij zich engageert bij evenementen, die tot doel hebben de club financieel te steunen: kerstmarkt, wijnverkoop, ed.

 

  Trainingen en wedstrijden

 • Iedereen volgt de trainingen(woensdagavondleague) en wedstrijden(interclub) op regelmatige basis.

 • Indien je niet aanwezig kan zijn op de wedstrijd wordt dit voor woensdag doorgegeven aan de ploegkapiteins zodat ze alsnog een team kunnen samenstellen.

 • De kapitein is verantwoordelijk voor de ploegopstelling en speelwijze van de ploeg: de ploegopstelling wordt bepaald door een beurtrol.

 • Elke speler/speelster is verantwoordelijk voor de kledij die door de club ter beschikking wordt gesteld.

 • Iedere speler onderwerpt zich ook tijdens de wedstrijden aan de ploegtucht. Sportiviteit en respect voor ploegmaats en tegenstrever zijn hier onontbeerlijk.

 • Iedere speler is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespeler.

 • Na het einde van de wedstrijd zijn we sportief en geven een hand aan de tegenstander.

 

​Gedragscode

 • Wij gedragen ons sportief en gedisciplineerd op en rond de bowlingbaan. Gedrag dat niet aanvaard wordt en aanleiding kan geven tot disciplinaire maatregelen:

 • vloeken, schelden, boeren, pesten of te luidruchtig storend gedrag…..

 • discriminerende opmerkingen.

 • Beschadiging van bowlingmatriaal en –infrastructuur, bvb: schoppen tegen balreturn, smijten met zaken.

 • Agressiviteit en elke vorm van fysiek geweld.

 • Sexueel ongepast en ongewenst gedrag.

 • Wij hebben respect voor de tegenstander, de installaties, de uitrusting en andermans eigendom.

 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.

 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.

 

Slotwoord                                                   

Dit sportieve charter werd opgesteld in het belang van het behouden van een goed uithangbord voor onze vereniging.
Wij zijn ervan overtuigd dat het naleven van deze charter een eerste stap is naar sportief succes!

bottom of page